Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 7 augustus 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger: ds. M. de Ridder

Dienst in Wissenkerke.


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 100 : 1 en 2 (Juich Gode toe, bazuin en zing)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: Lied 100 : 3 en 4

Kindermoment (kinderen krijgen een kandelaar mee, waarvan de kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars)

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Loflied: Lied 864 : 1 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: 1 Johannes 4 : 7 - 10

Zingen: Lied 791 : 1, 2, 3 en 4 – (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Tweede schriftlezing: Johannes 15 : 1 - 17

Zingen: Lied 839 : 1, 2, 3 en 4 – Ik danste die morgen toen de schepping begon

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 838 : 1, 2 en 3 (O grote God die liefde zijt)

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Gebeden

Slotlied: Lied 978 : 1, 3 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)

Zegen

Inzameling van de gaven

kerkdienst-Wissenkerke-7-8-2022
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus