Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 14 februari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Heb ik het niet gezegd?’

‘Heb ik het niet gezegd?’ Met die woorden richt zich tot Jona. Woorden die in onze tijd ook nogal eens klinken, als mensen elkaar aanspreken. De profeet Jona houdt ons deze zondag opnieuw een inspirerende spiegel voor, waarbij God ons een weg van bevrijding en barmhartigheid laat zien. En dat op Valentijnsdag!

Met de diensten gaan we door op de in de afgelopen weken ingeslagen weg. Gemeenteleden die een bijdrage leveren aan de muziek zijn we zeer dankbaar: doordeweeks worden er opnamen gemaakt die we op de zondagen kunnen gebruiken. Nu we enigszins op weg zijn, lukt het ook om in de diensten een variëteit aan stemmen te gebruiken.

Zondag 14 februari is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Aanstaande woensdag, 17 februari, begint de Veertigdagentijd. De tijd van inkeer in bezinning, de woestijntocht die doorstaan moet worden, om in het Land van Belofte te komen. Om 19.30 uur zal er vanuit Kats een online-kerkdienst gehouden worden. Gemeenteleden ontvangen in de komende week een Veertigdagentijdkalender in de brievenbus. Heeft u hem woensdagavond nog niet ontvangen? Meldt het de predikant!

Voor ouders met kinderen is het mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Op ww.debijbel.nl vindt u ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt.

Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

De eerstvolgende online-diensten vindt plaats op 17 februari, om 19.30 uur en op 21 februari, om 11.00 uur, vanuit de Katse Kerk te Kats. Voorganger zal dan ds. Karin van den Broeke zijn.

Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072
Liturgie voor zondag 14 februari 2021, online dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting, Opstandingskerk te Wissenkerke


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor

Zang: Krijn Begthel

Piano en zang: Elisabet BlokWelkom door ouderling van dienst

Openingslied: 215: 1, 2, 4 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Kindermoment

Lied: Wij zijn voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Glorialied 867

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jona 3

Lied: psalm 121

Schriftlezing: Jona 4

Lied: 981

Overweging

Lied: 266

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 993

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus