Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 31 december Oudejaarsavond

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

31/12/2020 Oudejaarsavond Protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’, vanuit de Katse Kerk

Voorganger: Karin van den Broeke

Organist: Henk Tazelaar

VOORBEREIDING

Orgelspel - Stilte - Klokgelui - de kaarsen worden aangestoken

Openingslied 266

Psalmgebed

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

van waar komt mijn hulp?

A: Mijn hulp komt van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Hij zal je voet niet laten wankelen,

hij zal niet sluimeren, je wachter.

A: Nee, hij sluimert niet,

hij slaapt niet, de wachter van Israël.

Lied 243: 1, 2, 6 en 7

DE SCHRIFTEN

Lezing uit de Tora - Genesis 28, 16-22

Lied: 90: 1, 2 en 8

Overweging

- moment van inkeer -

Preeklied 263

Dienst van de GEBEDEN

Voorbeden en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368c Doe lichten over ons uw aangezicht.

Onze Vader 369b

Slotlied: 513

Zegen

Amen! Amen! Amen! (431c)

  kerken-Ontmoeting
  P.G. de Ontmoeting
  Voorstraat 20
  4491 EW Wissenkerke
  Afmelden | Inschrijving aanpassen
  facebook twitter google-plus