Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 10 januari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 10 januari 2021, online dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting,
Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Leo Polderman


Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 538: 1, 2 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 209: 1 en 2

kindermoment

Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Glorialied 304

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Profeten: Jesaja 55, 1-11

Lied: psalm 111: 1 en 2

Lezing van het evangelie: Johannes 1, 19-34

Lied: 528: 1, 3 en 4

Overweging

Orgelspel

Lied: 841: 1 en 2

Mededelingen door ouderling van dienst

Inzameling van gaven

In Memoriam Bastiaan Jan Tanis

Lied 730:1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 968: 2, 4 en 5

Zegen

Amen (431c)


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus