Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 6 december 2020 - 2e advent

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Dienst op zondag 6 december 2020 vanuit de Ontmoetingskerk in Wissenkerke.

Voorganger: ds. K. van den Broeke
Orgel: S. de Moor

Ouderling: C. Slotema

Diaken: N. Bareman

Koster: D. MeulenbergLiturgie voor zondag 6 december 2020, Tweede Advent

Welkom

Openingslied: 287: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Kaarsenlied Aansteken van de Tweede Adventskaars

Lied: 461: 1 en 4

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van verootmoediging

Lied: 463: 1, 3, 6, 7 en 8

Leefregel

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40,1-11

Lied: 80: 1 en 2

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 1,19-28

Lied: 456b

Overweging

Orgelspel

Lied: 441: 1 en 2

Mededelingen door Ouderling van Dienst

In memoriam

Lied 730:1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 439: 1 en 2

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus