Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 8 november 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 8 november 2020, 9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Leo PoldermanVooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 280: 1, 2, 3 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 280, 5, 6 en 7

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 273: 1, 2 en 3

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing uit de Brieven: I Korinthe 1, 10-18

Lied: psalm 122: 1 en 3

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 25, 14-30

Lied: 361: 1, 2, 3, 4 en 5

Verkondiging

Lied: 968: 4 en 5

Mededelingen vanuit de kerkenraad

In Memoriam

Lied: 730: 1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 970

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus