Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 11 oktober 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 11 oktober 2020, 9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke.

Met een bijzonder welkom aan de luisteraars uit Colijnsplaat!

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Leo Polderman

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: psalm 84: 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 221: 1 en 2

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Gebed van Verootmoediging

Lied van genade: 314: 1 en 3

Leefregel

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 25, 1-9

Lied: 762: 1, 3 en 4

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 17, 1-13

Lied: 753: 1, 2, 3 en 6

Verkondiging

Lied: 913: 1 en 2

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 1005: 1, 3 en 5

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus