Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 4 oktober 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 4 oktober 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: ?


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 283: 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 910: 2 en 4

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 5, 1-7

Lied: psalm 80: 1 en 4

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 14, 22-33

Lied: 917: 1, 3, 4 en 6

Verkondiging

Lied: 1008 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus