Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 11 april 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 11 april 2021 - online Paasmorgen
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


‘Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken.’Bij de diensten
Zondag 11 april is het ‘Beloken Pasen’. Die mooie zondag in het jaar, waarin we ons de ogen nog eens uitwrijven en ons afvragen wat die verhalen over Opstanding waard zijn. Waar worden al die grote woorden waarachtig in ons eigen leven?

En wat zijn we dankbaar dat we sinds enkele weken beeld hebben bij het ‘beluisteren’ van de kerkdienst! We hebben gemerkt dat het prima werkte via kerkdienstgemist.nl, maar dat de link vanaf onze eigen website nog geen beeld opleverde. Daar wordt in de komende weken aan gewerkt.
Overigens: bezoekt u de website, www.pgdeontmoeting.nl, wel! Regelmatig staan er nieuwe berichten, die met het wel en wee van onze gemeente samenhangen.

Voorganger op 11 april is ds. Karin van den Broeke. Organist is Leo Polderman. De zang wordt verzorgd door Krijn Begthel en Rachel Will.
Op zondag 18 april wordt de dienst om 11.00 uur vanuit Kats gehouden. Ds. Ruben van Zwieten (met wie we via De Nieuwe Poort volop verbonden zijn) is dan onze gastvoorganger.

De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld vrolijke foto’s van kinderen met Palmpasenstokken te zien.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Liturgie voor zondag 11 april 2021, Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke, 9.30 uur


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 630: 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 637: 1 en 4

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied: 645: 1, 2 en 4

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 6, 1-8

Lied: 111: 1 en 6

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 20, 19.24-31

Lied: 620: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Verkondiging

Lied: 982


Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dankgebed


Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 418: 3 en 4

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus