Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, Stille week 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
‘Zondagsbrief’ 1 april 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene‘Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren
er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.’
(Henriëtte Roland van der Holst)

*deze zondagsbrief is ook te bekijken in PDF (10 pagina's)Bij de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
Vorig jaar hadden we online-vieringen in de Stille of Goede Week. Wie had toen kunnen denken dat dat dit jaar opnieuw zo zou zijn? Helaas is het nog steeds zo. Deels zijn onze mogelijkheden zelfs nog iets beperkter dan vorig jaar. Dit jaar hebben we slechts twee zangers per dienst.

Een gezamenlijke commissie vanuit Kats-Kortgene en Wissenkerke-Geersdijk heeft over de invulling van de diensten nagedacht. Van harte hopen we dat de diensten u helpen om deze intense week in het kerkelijk jaar volop te beleven. De jubel die op de Witte Donderdag al even klinkt bij het gedenken van de Maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Het passieverhaal dat uitloopt op de kruisiging op Goede Vrijdag. Het licht dat weer doorbreekt in de Paaswake. De uitbundige viering van de Opstanding op de Paasmorgen.

We hebben dit jaar een thema gegeven aan de cyclus van vieringen van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen: ‘Er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren.’ Dit prachtige lied, waarvan in het liedboek uitsluitend de tekst te vinden is, maar dat ook op muziek gezet is door Mariëtte Harinck, is speciaal voor deze diensten ingestudeerd door de zangers. In de bijzondere Coronatijd waarin we leven, waarin zoveel plannen telkens opnieuw herzien moeten worden, is het mooi om het houvast te benoemen in dat wat een blijvend houvast vormt, het Woord dat eeuwiglijk zal duren.

In deze ‘zondagsbrief’ treft u de Orden van Dienst aan voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Voor de Paasmorgen zal er een aparte zondagsbrief volgen.

De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vinden plaats vanuit Kats, om 19.00 uur. De Paaswake is eveneens vanuit Kats: vanwege de avondklok vervroegd naar 20.30 uur. Paasmorgen is de viering vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke, om 10.00 uur. Voorganger in deze vieringen is ds. Karin van den Broeke. Aan de Paaswake verleent ook ds. Arie Spaans zijn medewerking.

Op de Paasmorgen zullen er op de drie begraafplaatsen die bij onze gemeente horen (Wissenkerke, Kats, Kortgene) vanaf 9.00 uur tulpen zijn. Beeld van de Opstanding. Wie dat wil, kan er langsgaan om een tulp bij één van de graven te leggen of om deze mee naar een andere plek te nemen waar de Opstanding gevierd wil worden.

De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Paaskaarsen
Een Paaskaars die door eigen gemeenteleden gemaakt is? En waarmee u ook nog bijdraagt aan een goed doel?
Els Goudappel en Gudrun de Kam – Heiss maakten ze. Paaskaarsen voor 2021. Met verschillende teksten en afbeeldingen. ‘Pasen 2021’, ‘Geloof, hoop en liefde’, ‘Ik ben er voor jou’, ‘Ik ben bij jou’. En daaromheen vredesduiven of wijntrossen.
Ze zijn te koop voor € 7,50, waarvan € 2,50 bestemd is voor een goed doel.

Dit jaar kwam Jorra ter sprake. ‘Ja voor Jorra!’, werd het.
Jorra is het achterneefje van Kees Blok en Karin van den Broeke. En hoewel zij enige schroom voelden om een doel te noemen waar zij zelf betrokken bij zijn, leek het hen toch mooi om vanuit Noord-Beveland ook iets te kunnen doen voor Jorra. Zijn verhaal leest u hier: Jorra’s crowdfund - De website van jorra-rohen! (jimdofree.com)
Als u Jorra nog op een andere manier financieel wilt steunen, kan dat ook via de Diaconie (van de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk, NL71 RABO 0371402271, onder vermelding van ‘Ja voor Jorra’.
Voor de kaarsen kunt u terecht bij Els Goudappel (elsgoudappel@zeelandnet.nl of 0113-695964) of bij Gudrun de Kam-Heiss. Bij Gudrun (Hoofdstraat 63, Kortgene) staan ze buiten in een mooie kast. U treft er enveloppen waar u het geld in kunt doen. Deze enveloppen kunt u bij haar in de brievenbus doen.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.

Witte Donderdag, 1 april 2021, De Katse Kerk te Kats, 19.00 uur

Voorbereiding
Orgelspel - stilte – Klokgelui

Intochtspsalm 67a (zo mogelijk staan)

Samengekomen zijn wij – deze avond, aan het begin van het Paasfeest – in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O God, keer U òm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil!
O Heer! Hoor ons gebed
en laat ons geroep tot U komen:
Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door Hem die onze Meester is: Jezus Messias.
Amen


Kyrie en Gloria 299e

Groet De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren.

Gebed van de dag, bij de opening van de Schriften


DE SCHRIFTEN
Lezing uit de Tora - Exodus 12,1-17
Antwoordpsalm 116 Antifoon: 1. Voorzang 2. Allen
V De Heer heb ik líef, *
hij hoort mijn stem, mijn sméken,
A hij luistert naar míj, *
ik roep hem aan, mijn leven láng.
V Banden van de dood omknelden mij, °
angsten van het dodenrijk grepen mij áan, *
ik voelde angst en píjn.
A Toen riep ik de naam van de Héer: *
‘Heer, red toch mijn léven!’
Ik zal de beker…
V De Heer is genadig en rechtváardig, *
onze God is een God van ontférming,
A de Heer beschermt de eenvóudigen, *
machteloos was ik en hij heeft mij bevríjd.
V Kom weer tot rust, mijn zíel, *
de Heer is je te húlp gekomen.
A Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, °
mijn ogen gedroogd van tránen, *
mijn voeten voor struikelen behóed.
Ik zal de beker…
V Ik mag wandelen in het land van de lévenden *
onder het oog van de Héer.
A Ik bleef vertrouwen, ook al zéi ik: *
‘Ik ben diep ongelúkkig.’
V Al te snel dácht ik: *
Geen mens die zijn wóord houdt.
A Hoe kan ik de Heer vergóeden *
wat hij voor mij heeft gedáan?
V Ik zal de beker van bevrijding héffen, *
de naam aanroepen van de Héer
A en mijn geloften aan de Heer ínlossen *
in het bijzijn van heel zijn vólk.
Ik zal de beker…

Lezing uit het heilig Evangelie – Matteüs 26,17-19
568a Ubi Caritas
Lezing uit het heilig Evangelie – Matteüs 26, 20-25
568a Ubi Caritas
Lezing uit het heilig Evangelie – Matteüs 26,26-30
568a Ubi Caritas
Overweging
- moment van inkeer
Preeklied
Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.


Gaven en Gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.


Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:
Denkend aan de Maaltijd van de Heer

Gebed van de Heer


Matteüs 26, 36-46

Matteüs 26, 47-56
Blijf bij Mij…
Nu wordt de Tafel leeg gemaakt en de liturgische kleden worden weggehaald
Wanneer alles wordt weggedragen zingen we nogmaals “Blijf bij Mij…”
Avondgebed
We eindigen in stilte. Morgenavond wordt de dienst voortgezet.

Goede Vrijdag, 2 april 2021, De Katse Kerk, 19.00 uur


Welkom door Ouderling van Dienst

Stilte

Openingsgebed

Lied Psalm 22, 1 en 2

Kyriëgebed

Lied 558: 1, 6 en 7

Lezing: Johannes 17, 1-3

Lied 494

Schriftlezing: Johannes 18, 1-5

Lied 825: 8 en 9

Lezing: Johannes 18, 12-18
Lezing: Johannes 18, 19-24
Lezing: Johannes 18, 25-27

Lied 578: 1, 2 en 3

Lezing: Johannes 18, 28 – 32
Lezing: Johannes 18, 33 - 38
Lezing: Johannes 18, 39 – 40

Lied: 961 (2x)

Lezing: Johannes 19, 1-16
Lezing: Johannes 19, 17-22

Lied 562

Lezing: Johannes 19, 25 – 27

Lied: EB 114, 1, 2

Lezing: Johannes 19, 28-29

Lied: EB 114, 6

Lezing: Johannes 19, 30

Lied: EB 114, 7 (zacht)

Gebed

De Klacht van God
(De oude kerk (2e tot 9e eeuw) heeft deze indringende woorden – gekozen uit o.a. Tora, profeten en psalmen – overgeleverd. Wij worden geconfronteerd met zowel de schuld die wij dragen aan het oprichten van het kruis – elke dag weer – als ook met het heil dat dit kruis ons door Christus brengt. Het is een uiting van schuldbelijdenis, van toewijding en hoop.)Want Ik heb u uitgeleid door de woestijn
gedurende veertig jaren,
en u met manna gespijzigd,
en Ik heb u ingeleid in het goede land,
dat overvloeit, –
maar gij hebt een kruis bereid aan uw Redder.

(Heilige God, sterke God, onsterfelijke God, ontferm U over ons)

Wat had Ik nog meer moeten doen,
en heb Ik niet gedaan?
Heb Ik u niet geplant
als een uitgelezen wijngaard vol pracht? –
Maar wat zijt gij Mij tot bitterheid geworden;
met edik hebt gij mijn dorst gelaafd,
en met een lans hebt gij
de zijde van uw Redder doorstoken!
Agios...

Om uwentwille heb Ik Egypte
met de gesel geslagen in zijn eerstgeborenen; –
nu hebt gij Mij gegeseld.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb u uit Egypte uitgeleid
en de farao in de Rode Zee verdronken; –
en gij hebt Mij overgeleverd aan de hogepriesters.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb voor u de zee geopend; –
en gij hebt met een lans mijn zijde geopend.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik ben voor u uitgegaan in een wolkkolom; –
en gij hebt Mij geleid naar het rechthuis van Pilatus.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb uw mond gevuld met manna in de woestijn; –
en gij hebt Mij beladen met kaakslagen en kastijdingen.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb u gelaafd met helder water uit de rots; –
en gij hebt Mij te drinken gegeven gal en azijn!
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb om uwentwille
de vorsten van Kanaän met de roede geslagen; –
en gij hebt mijn hoofd geslagen met een rietstok.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

Ik heb u een koninklijke scepter gegeven; –
en gij hebt mijn hoofd met doornen gekroond.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Ik heb u met grote kracht
uitgeheven boven de volkeren; –
en gij hebt Mij gebonden aan het hout van het kruis.
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!

……een moment van stilte en inkeer…..

AAN DE VOET VAN HET KRUIS

Lied 573: 1-5

…Eerbetoon aan de Lijdende, indachtig allen die lijden…

Degenen die in de kerk aanwezig zijn keren zich naar het kruis. Ook u thuis kunt dat in gedachten doen. We leggen een bloem neer. Ontsteken een lichtje. Er is gelegenheid om te denken aan Christus, aan alle verdriet op aarde en bij onszelf. Ondertussen zingen we enkele malen:SLOT van de Passie – Johannes 19, 31-42 (de graflegging)

Lied Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast
in de duistere uren.
Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren.
En wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

zacht orgelspel
Paaswake, 3 april 2021, De Katse Kerk, 20.30 uur

Lofzang van het Licht
Lied 598 Als alles duister is

De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op.
Amen.

LOFZANG VAN DE SCHRIFTEN
– De opstanding in de Tora en de Profeten
Genesis 1,1 - 2:3
Na elke ‘dag’ zingt de zanggroep, en allen herhalen: Zo werd het avond en morgen, de … dag.
Exodus 14,21 - 15:1a

Lied: 169 ‘De koning van Egypteland’ Couplet zanggroep, refr. allen

Ezechiël 37,1-14
Lied 610:1-6 ‘Zo dor en doods’

Schriftlezing: Jona 1:17 – 2:10
Lied: Psalm 118 a

Korte Overweging
over ondergang en opstaan
over doop en belijden
over breken en delen

Lied: Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons vast
in de duistere uren.
Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren.
En wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

Lezing uit het Evangelie naar Lucas 24,1-11
eindigend met: De Heer is opgestaan, Halleluja!
Hij is waarlijk opgestaan, Halleluja!
(allen zingen nogmaals:) Halleluja…
Lied: 645 – Zingt ten hemel toe!
Zending en Zegen
Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja.
God zij lof en dank. Halleluja.


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus