Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 24 februari 2019

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Voorganger: ds. K. vd Broeke
Ouderling: Leanne
Diaken: Hanneke
Orgel: Suus
Koster: Diny
Kindernevendienst: Adrianne
Oppas: AnneWelkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 280: 1, 4 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 208: 1, 2, 3 en 4

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Kyriëgebed

Glorialied:304:

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 14, 15-31

Lied: Psalm 139: 1 en 8

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 6, 27-38

Lied: 606:

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 836: 1, 2 en 4

Mededelingen door Ouderling van Dienst

Inzameling van de gaven

. Kerk en diaconie
. . Missionair, de Bijbel dichtbij

(kinderen komen terug)

Gebeden

Slotlied: 423: 1, 2 en 3

Zegen + Amen (gezongen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus