Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Biddag, 11 maart 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor Biddag voor gewas en arbeid, 11 maart 2020
Dienst, te houden in Wissenkerke

Voorganger: ds. K. vd Broeke
Ouderling: Leanne
Diaken: Karin
Orgel: Suus
Koster: Leen
Nevendienst: ElsWelkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: psalm 67: 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 981:

Kyriëgebed

Lied: 823: 1 en 2

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: psalm 104: 13-15

Lied: 978: 1, 3 en 4

Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 6, 19-23

Lied: 718: (vier coupletten)

Verkondiging

Lied: 982:

Gebeden

Onze Vader

Inzameling van de gaven

(kinderen komen terug)

Slotlied: 425:

Zegen + Amen (gezongen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus