Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 23 februari 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 23 februari 2020, Dienst, te houden in Wissenkerke

Voorganger: ds. K. vd Broeke
Ouderling: Marion
Diaken: Karin
Organist: Corella
Koster: Leen
Nevendienst: Maarten
Oppas: Anne LiWelkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 283: 4 en 5

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Kyriëgebed

Glorialied: 654: 1 en 6

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: I Samuël 9,15 - 19

Lied: psalm 67: 1 en 7

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 18, 35-43

Lied: 534 (vier coupletten)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 1005: 1, 2 en 4

Mededelingen

Inzameling van de gaven

(kinderen komen terug)

Gebeden

Slotlied: 825: 1, 4 en 5

Zegen + Amen (gezongen, 431c))

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus